Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

zasady projektowania
projektowanie usprawniające i bazowe
fazy i etapy procesu projektowo-realizacyjnego

Jak cytować

StabryłaA. (2012). Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 167-180. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.167180

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podstaw metodyki badań, jakie są charakterystyczne dla procesu projektowania. Podstawy te zostały ujęte w pewne formuły, które stanowią generalne wytyczne dla prac analitycznych i wdrożeniowych. W poszczególnych punktach artykułu została przedstawiona następująca problematyka: ramowa wykładnia projektowania, zasady projektowania, projektowanie usprawniające i bazowe, uniwersalne ujęcie procesu projektoworealizacyjnego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.167180
PDF

Bibliografia

Ackoff R.L., Magidson J., Addison HJ., Projektowanie ideału - kształtowanie przyszłości organizacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. ISBN 978-83-60-501-73-3.
Zobacz w Google Scholar

Bąbiński Cz., Elementy nauki o projektowaniu, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Dietrych J., Projektowanie i konstruowanie, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Gause D.C., Minch E., Procesy projektowania z perspektywy przestrzeni stanów, „Projektowanie i Systemy: zagadnienia metodologiczne” 1990, t. 12, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewiecki J., Projektowanie: refleksje metodologiczne, „Projektowanie i Systemy: zagadnienia metodologiczne” 1978, t. 1, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Krick E.V, Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami - zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. ISBN 978-83-264-1195-3.
Zobacz w Google Scholar

Problemy metodologii projektowania, pod red. W. Gasparskiego, PWN, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Sielicki A., Projektowanie jako przedmiot badań cybernetycznych, „Projektowanie i Systemy: zagadnienia metodologiczne” 1980, t. 2, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. ISBN 83-01-14206-5.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011. ISBN 978-83-01-14846-1.
Zobacz w Google Scholar

Warfield J.N., Projektowanie ogólne dla inżynierów. Kursowy wykład uniwersytecki, „Projektowanie i Systemy: zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych” 1990, t. 11, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne