Dynamika waloryzacji turystyki w Małopolsce
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

turystyka
dynamika
ruch turystyczny
turyści krajowi
turyści zagraniczni

Jak cytować

Muszyński Z. (2006). Dynamika waloryzacji turystyki w Małopolsce . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 245-258. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.245258

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę kosztów i korzyści rozwoju turystyki w województwie małopolskim. Dynamika turystyki stanowi istotny czynnik w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym tego województwa. Liczba turystów krajowych i zagranicznych z każdym następnym rokiem wykazuje tendencję wzrostową. Najliczniej odwiedzanym miastem jest Kraków. Około 18% turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski korzysta z noclegów w województwie małopolskim. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania oferują ponad 65 tys. miejsc hotelowych, co stanowi około 8% miejsc noclegowych w Polsce.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.245258
PDF

Bibliografia

Rocznik Statystyczny Województw. 2005. Warszawa: GUS.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005. Warszawa: GUS.
Muszyński Z., Kozioł L., Muszyński J. 2005. Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa. W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
Noworól M., Bartuś K. 2006. Rynek nieruchomości turystycznych w Krakowie. Konferencja - Zagospodarowanie przestrzenne Krakowa, 3-4 października 2006, Willa Decjusza, Kraków.
Nowakowska A. 2005. Warunki konkurencyjności produktów turystycznych. W: Pieńkoś K. (red.) Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Pieńkoś K. 2004. Zrównoważony rozwój sportu, rekreacji i turystyki w świetle zaleceń Rady Europy. W: Pieńkoś K. (red.) Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach. Warszawa: AWF, PTL, LP.
Województwo Małopolskie 2005. 2006. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Turystyka w województwie małopolskim w latach 2002-2003. Informacje i opracowania statystyczne. 2004. Kraków: Urząd Statystyczny.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. 2005. Kraków: Urząd Statystyczny.
Województwo małopolskie. Podregiony, powiaty, gminy. 2005. Kraków: Urząd Statystyczny.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne