Charakterystyka zasad nowoczesnej koncepcji zarządzania produkcją – Quick Response Manufacturing
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie produkcją
konkurencyjność przedsiębiorstwa
Quick Response Manufacturing

Jak cytować

PyrekR., & MuszyńskiZ. (2009). Charakterystyka zasad nowoczesnej koncepcji zarządzania produkcją – Quick Response Manufacturing. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 193-203. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.193203

Abstrakt

Koncepcja QRM dąży do permanentnej restrukturyzacji procesów wytwórczych i ciągłego dostosowania działań do zachodzących zmian zarówno wewnętrznych jak również zewnętrznych. W artykule, przedstawiono przegląd zasad kierujących QRM. Podano powody, dlaczego w przypadku niektórych zasad strategia QRM ma duży potencjał w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano także syntetyczne zestawienie założeń tradycyjnych, reguł QRM oraz opis i porównanie tych dwóch podejść. Quick Response Manufacturing pojawił się wraz z wymogiem szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniający się popyt. Lean Management oraz Quick Response Manufacturing uwzględniają konieczność kooperacji z partnerami z łańcucha dostaw w celu dalszej obniżki kosztów, podniesienia jakości oraz skrócenia czasów reakcji. W Quick Response Manufacturing pojawił się dodatkowy postulat dążenia do kompresji czasu oraz elastyczności przedsiębiorstwa.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.193203
PDF

Bibliografia

Brzeziński M. (red.). 2002. Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-77-1.
Zobacz w Google Scholar

Durlik I. 2000. Inżynieria zarządzania, strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-12-7.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska A. 2002. Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Difin. ISBN 83-7251-114-4.
Zobacz w Google Scholar

Suri R. 2003. QRM and POLCA: A winning combination for Manufacturing Enterprises in the 21st Century. Technical Report. Center for QRM.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne