Wymiary potencjału pracy w przedsiębiorstwie
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

zasoby ludzkie
zarządzanie zasobami ludzkimi
potencjał przedsiębiorstwa

Jak cytować

MuszyńskiZ. (2009). Wymiary potencjału pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 101-112. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.101112

Abstrakt

W artykule przedstawiono węzłowe zagadnienia merytoryczne i metodyczne kształtowania i rozwoju potencjału pracy w przedsiębiorstwie, przy czym szczególną uwagę zwrócono na jego wymiar ilościowy, tj. czas pracy pracowników. Ten sposób tworzenia wizji kompetencji pracowników (potencjału pracy) wymaga określenia standardów w zakresie potencjału ludzkiego (kwalifikacyjnego), motywacji w pracy, jak również standardów w zakresie form organizacji czasu pracy oraz wykorzystania dysponowanego funduszu czasu pracy. Zagadnienia te zostały dość dogłębnie zbadane i opisane w niniejszym opracowaniu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.101112
PDF

Bibliografia

Barzycka-Banaszczyk M. 2007. Prawo pracy. Wyd. 10 uakt. i poszerz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-7483-746-0.
Zobacz w Google Scholar

Chobot A. 2003. Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Stan prawny na l stycznia 2003 z projektowanymi zmianami. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 83-7177-256-4.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 2007. Współczesny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt Polska. ISBN 978-83-7476-264-9.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P. 2000. Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza. ISBN 83-7200-605-9.
Zobacz w Google Scholar

Gąbleta M. 1998. Istota potencjału pracy przedsiębiorstwa. W: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: kształtowanie i wykorzystanie. Pod red. M. Gablety. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-289-7.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 1992. Jak racjonalnie gospodarować czasem? Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”. ISBN 83-85483-51-9.
Zobacz w Google Scholar

Ludwiczyński A., Stoińska K. (red.). 2001. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Warszawa: Poltext. ISBN 83-88840-05-3.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. 1998. Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-45-7.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9.
Zobacz w Google Scholar

Rotkiewicz M. 2006. Czas pracy. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-88616-79-X.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego. 1988. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A. 2005. Zasady prawnej regulacji czasu pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-7416-477-8.
Zobacz w Google Scholar

Szałkowski A. 2002. Rozwój organizacji - podstawowe pojęcia i terminy. W: Rozwój personelu. Pod red. A. Szałkowskiego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-144-1.
Zobacz w Google Scholar

Zbiegień-Maciąg L. i in. 1996. Zarządzanie personelem w firmie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Skrypty Uczelniane. ISSN 0239-6114.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne