Optymalizacja systemu czasu pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych
ZN MWSE 1-2019 okładka
PDF

Słowa kluczowe

system czasu pracy
metoda pracy
doskonalenie systemu czasu pracy
work–life balance

Jak cytować

KoziołL., MikosA., & KaraśA. (2019). Optymalizacja systemu czasu pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 41(1), 67-80. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.6780

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji analizy determinant systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie narzędzi tej analizy na podstawie wyników badań empirycznych. Analiza czasu pracy nadal pozostaje słabo rozpoznanym zagadnieniem analizy ekonomicznej. Podstawowym problemem badawczym jest identyfikacja luki organizacyjnej, którą można opisać jako różnicę między metodą pracy stosowaną w firmie a stosowanym systemem czasu pracy, jak również wskazanie możliwych sposobów eliminacji tej luki. Przyjęto tezę, która zakłada zgodność między systemem czasu pracy a metodą pracy. Wspomniana w artykule koncepcja metody pracy obejmuje: elementy systemu produkcyjnego, elementy systemu pracy, warunki pracy uwzględniające work–life balance. Systemy te (podsystemy metody pracy) powinny uwzględniać zasadę ekonomiczności działania. Przyjęta procedura analizy (metodologia badawcza) proponowana w artykule obejmuje następujące etapy: identyfikację jednostek organizacyjnych i podstruktur przedsiębiorstwa oraz zastosowanej metody pracy, analizę i ocenę systemu czasu pracy, jak również wskazanie rozwiązań prowadzących do usprawnienia systemu czasu pracy. W oparciu o przyjętą tezę w części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań w postaci studium przypadku (analiza case study). Opisano i oceniono systemy czasu pracy wraz ze zidentyfikowanymi metodami pracy w przedsiębiorstwach z branż elektrycznej i spożywczej. Wyniki analizy ekonomicznej uzupełniono opiniami kadry zarządzającej i pracowników, które przysłużą się poprawie istniejącego systemu czasu pracy. Metody badawcze, które wykorzystano do realizacji tak nakreślonego celu, to: analiza wcześniejszych wyników badań, analiza ekonomiczna, elementy analizy ergonomicznej, wywiad i ankieta.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.6780
PDF

Bibliografia

Borkowska, S. (2004). Praca a życie pozazawodowe. W: S. Borkowska (red.). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 838789057X.
Zobacz w Google Scholar

Chobot, A. (2003). Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 8371772564.
Zobacz w Google Scholar

Johns, T. (2003). Doskonałe zarządzanie czasem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 8371208758.
Zobacz w Google Scholar

Kot-Radojewska, M. (2014). Jak zachować równowagę? O work–life balance słów kilka [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: https://www.jabs.pl/poradniki/jak-zachowac-rownowage-o-worklife-balance-slow-kilka.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2000). Zarządzanie czasem pracy. Kraków: Antykwa. ISBN 8387493015.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Kozioł, M. (2018). Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 38(2), 101–117.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M., Mikos, A., Leśniak, K. (2018). Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 40(4), 13–23.
Zobacz w Google Scholar

Maige, Ch., Muller, J.-L. (1995). Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext ISBN 8385366989.
Zobacz w Google Scholar

Moczydłowski, T. (1978). Systemy pracy. W: F. Michoń (red.). Podstawy ekonomiki pracy. Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Monster Polska. (2016). Sukces to równowaga = balans między życiem zawodowym a osobistym [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: http://informacje.monsterpolska.pl/sukces-to-rownowagabalans-miedzy-zyciem-zawodowym-a-osobistym/article.aspx.
Zobacz w Google Scholar

Samojlik, M. (2015). Work–life balance [online, dostęp: 2016-02-15]. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Dostępny w Internecie: www.ecam.ohp.pl/~/work-life-balance-71323.
Zobacz w Google Scholar

Scholz, Ch. (1994). Personalmanagement. Münhen: Verlag Vahlen. ISBN 3800619040.
Zobacz w Google Scholar

Seiwert, L.J. (1998). Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Warszawa: Placet. ISBN 8385428305.
Zobacz w Google Scholar

Skowron-Mielnik, R.B. (1997). Elastyczny czas pracy i uwarunkowania jego zastosowania w świetle studiów literaturowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria 1(259), 84–102.
Zobacz w Google Scholar

Stalk, G. Jr., Hout, T. (1990). Competing against time. How time-based competition is reshaping global markets. New York: The Free Press Division at Macmillan Inc. ISBN 0029152917.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne