Quick Response Manufacturing (QRM) - nowa metoda wytwarzania
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

metody wytwarzania
metody sterowania produkcją
systemy sterowania produkcją

Jak cytować

PyrekR. (2006). Quick Response Manufacturing (QRM) - nowa metoda wytwarzania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 183-200. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.183200

Abstrakt

W artykule przedstawiono syntetyczne zestawienie metod zarządzania zapasami produkcyjnymi, a także mechanizmy ewoluowania strategii produkcyjnych oraz ich uporządkowanie. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu metody QRM (Quick Response Manufacturing). Nowoczesne metody sterowania produkcją takie, jak MRP I, MRP II, MRP III/ERP czy też systemy sterowania produkcją Just in Time, Kanban, OPT umożliwiają przedsiębiorstwu zdecydowanie większe możliwości adaptacji do dynamicznych zmian na rynku. Koncepcja QRM dąży do ciągłego dostosowania działań do zachodzących zmian zarówno wewnętrznych, jak również zewnętrznych. Jej stosowanie zapewnia dużą elastyczność reakcji na sygnały płynące z rynku, możliwość błyskawicznego reagowania na potrzeby klientów.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.183200
PDF

Bibliografia

Durlik I. 2000. Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-12-7.
Laskowska A. 2002. Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-114-4.
Meredith J. R., Shafer S. M. 2002. Operations management for MBAs. Second Ed. New York: Wiley. ISBN 0-471-00060-4.
Brzeziński M. (red.). 2002. Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-77-1.
Liwowski B., Kozłowski R. 2006. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-7484-011-0.
Jasiński Z. (red.). 2005. Podstawy zarządzania operacyjnego. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-76-0.
Stabryła A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13231-0.
Suri R., Krishnamurthy A. 2003. How to plan and implement POLCA; a material control system for high-variety or custom-engineered products. "Technical Report". Center for Quick Response Manufacturing, May 2003.
Suri R. 2003. QRM and POLCA; a winning combination for manufacturing enterprises in the 21st Century. "Technical Report". Center for Quick Response Manufacturing, May 2003.
Tyrańska M. 1999. Zarządzanie zapasami produkcyjnymi; planowanie potrzeb materiałowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-005-4.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne