Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu)
Okładka tom 33
PDF

Słowa kluczowe

doskonalenie jakości
orientacja na klienta
praktyki rynkowe

Jak cytować

KoziołL., & ZąbekJ. (2017). Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 33(1), 55-69. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.01.5569

Abstrakt

Celem głównym artykułu jest analiza ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pod kątem oceny obecności w niej czynników doskonalących jakość (wyrobów). Analiza została dokonana z perspektywy wpływu poszczególnych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym na wybrane składniki podstawowego systemu marketingowego. Innym kryterium analizy regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom była weryfikacja obecności w niej idei doskonalenia oraz zorientowania na klienta. Dodatkowym celem artykułu było również przedstawienie przez autorów w sposób możliwie przystępny roli jakości w życiu codziennym człowieka. W pracy wykazano kreujący wpływ poszczególnych regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom na wybrane składniki podstawowego systemu marketingowego. Okazuje się, że badane regulacje prawne w największym stopniu oddziałują na takie elementy systemu marketingowego jak: komunikacja i produkt. Dowiedziono także, że regulacje prawne dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych są zgodne z zasadami zarządzania jakością: orientacją na klienta i ciągłym doskonaleniem jakości. Ponadto autorzy zwrócili uwagę, że w obliczu rozwoju technologicznego i rosnącej świadomości nabywców budowa przez człowieka w jego działalności publicznej (w tym prawodawczej) coraz większych wartości utylitarnych staje się normalną powinnością cywilizacyjną.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.01.5569
PDF

Bibliografia

Benson, B. (1989). The spontaneous evolution of commercial law. Southern Economic Journal, 55, 644–651.
Zobacz w Google Scholar

Bovée, C.L., Thil, J.U. (1992). Marketing. New York: McGraw-Hill Inc.
Zobacz w Google Scholar

Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519016.
Zobacz w Google Scholar

Fraś, J. (2000). Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. ISBN 8372410542.
Zobacz w Google Scholar

Futrell, Ch.M. (2004). Nowoczesne techniki sprzedaży. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 8389355183.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski, L. (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE. ISBN 9788320819472.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE. ISBN 8320813182.
Zobacz w Google Scholar

Goodin, R.E. (2002). Użyteczność i dobro. W: P. Singer (red.). Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza. ISBN 8305132285.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol, A. (2010). Wybrane myśli o dążeniu do doskonałości. W: T. Sikora (red.). Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji. T. 1 (s. 86–101). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. ISBN 9788392920946.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE. ISBN 8320813581.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, Ph., Keller, K. (2012). Marketing Management, wyd. 14. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. ISBN 9780132102926.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska-Nienartowicz, J. (2007). Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych – pierwszy etap wspólnotowego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Przegląd Prawa Handlowego, 1, 21–26.
Zobacz w Google Scholar

O’Driscoll, G.P. Jr., Hoskins, L. (2006). The case for market-based regulations. Cato Journal, 26(3), 469–487.
Zobacz w Google Scholar

O’Driscoll, G.P. Jr., Rizzo, M.J. (1985). The Economics of Time and Ignorance. Oxford–New York: Basil Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Oyrzanowski, B. (1969). Ekonomiczne problemy jakości. Ekonomista, 2, 586–597.
Zobacz w Google Scholar

Prussak, W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 837143541X.
Zobacz w Google Scholar

Sato, K., Pawlak, W. (1998). Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania. Problemy Jakości, 30(7), 27–28.
Zobacz w Google Scholar

Szapiel, J. (2013). Regulacja globalnych rynków z perspektywy nowej ekonomii politycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 129, 43–50.
Zobacz w Google Scholar

Szydło, M. (2011). Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe. Bydgoszcz–Wrocław: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 9788361668398.
Zobacz w Google Scholar

UOKiK. (2008). Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ISBN 9788360632277.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2014). Jakość w zarządzaniu politycznym. Problemy Jakości, 7–8, 32–36.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2015a). Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego. Problemy Jakości, 9, 10–17.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J. (2015b). Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego, cz. 2. Problemy Jakości, 11, 15–21.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek, J., Sikora, T. (2011). Refleksje nad jakością w stosunku do wybranych aspektów praktycznych. Zarządzanie Jakością, 4, 21–29.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne