Kształtowanie wizerunku korporacji
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

tożsamość
wizerunek
model biznesu
strategia
korporacja

Jak cytować

Żaba-NierodaR. (2011). Kształtowanie wizerunku korporacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 295-307. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.295307

Abstrakt

Zbudowanie akceptowanego przez otoczenie wizerunku przedsiębiorstwa jest procesem długotrwałym i kosztownym, wymaga czasu i konsekwencji oraz pracy wielu osób, ale porównanie nakładów i korzyści uzasadnia podejmowanie takich działań. Rzeczywiste wyobrażenie o korporacji wytworzone w świadomości odbiorców znacznie odbiega od pożądanych, idealnych cech tożsamości korporacyjnej. Stopień zbieżności wizerunku i tożsamości zależy od efektywności procesu komunikacji wizerunkowej. Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa nie może opierać się tylko na obrazie firmy: logo, grafika, formularze, liternictwo, kolory, styl wyposażenia wnętrz. Pozostałe czynniki mają bardzo duże, a może najważniejsze znaczenie w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Uzupełnienie obrazu firmy jej komunikacją i zachowaniem daje możliwość wytworzenia u klienta odpowiedniego wizerunku, gdyż rzeczywisty wizerunek kształtuje się dopiero w trakcie bezpośredniej konfrontacji z produktem czy usługą, z pracownikami firmy. Tylko te organizacje, które będą znały potrzeby rynku oraz potrafiły dostosować do nich swoje zasoby i pokonać przy tym konkurentów, mogą się rozwijać.

Źródłem przewagi konkurencyjnej może być tylko wizerunek pozytywny. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej związane z posiadaniem pozytywnego wizerunku można uzyskać poprzez: wzmacnianie go, jeżeli jego potencjał nie został jak dotąd wykorzystany, lub budowanie od początku nowego pozytywnego wizerunku, jeżeli poprzedni nie przyniósł zamierzonych efektów. Finansowym skutkiem aktywnego budowania wizerunku przedsiębiorstwa bywa między innymi dowartościowanie go przez inwestorów, co ma swój wyraz w kreacji dodatniej wartości firmy. Stanowi ona z jednej strony swoisty zasób przedsiębiorstwa – wartości niematerialne i prawne, z drugiej zaś przysparza nowych kapitałów własnych spółek i pomiotów gospodarczych.

Sukces osiąga się wówczas, gdy lepiej przewiduje się przyszłość i dokonuje trwałych wyborów

strategicznych, a dzięki sprzyjającym okolicznościom pokonuje się konkurentów. Wiąże się to

jednak z ryzykiem poniesienia porażki.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.295307
PDF (English)

Bibliografia

Altkorn J. 1999. Wizualizacja firmy. Kraków: Instytut Marketingu.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. 2008. Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa. ISBN 978-83-7378-347-8.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P. 2010. Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Transl. by G. Łuczkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-16124-8.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph. 2005. Marketing. Transl. by R. Bartołd et al. Poznań: Rebis. ISBN 83-7301-532-9.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L. 2010. “Entrepreneur’s business models”. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, iss. 2 (16).
Zobacz w Google Scholar

Morgan M., Levitt R.E., Malek W. 2010. Skuteczne wdrażanie strategii. Transl. by A. Trzcińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 978-83-01-16187-3.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Rutka R. 2007. “Kluczowe kwestie współczesnego rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce”. In: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu: Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Ed. K. Jędralska. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z. 2007. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14085-4.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. 2010. Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Transl. by A. Ehrlich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-6219578-7.
Zobacz w Google Scholar

Program dla elektroenergetyki. 27 March 2006. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Zobacz w Google Scholar

Trout J., Rivkin S. 2011. Repozycjonowanie: Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu. Transl. by B. Solecki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN: 978-83-208-1933-5.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G. 2000. “Marka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa”. Marketing i Rynek, no. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne