Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

NCBiR
innowacyjność
finansowanie innowacji
konkurencyjność przedsiębiorstwa

Jak cytować

Żaba-NierodaR. (2015). Sposoby finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze usług nowoczesnych na wybranym przykładzie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 223-232. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.223232

Abstrakt

Proces stałego doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem wskazuje na szeroki zakres działań, które należy podjąć, aby osiągnąć poziom konkurencyjności pozwalający zająć silną pozycję na rynku. Z pojęciem innowacji bezpośrednio wiążą się działania zmierzające do wdrożenia zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności organizacji, a w rezultacie do podniesienia jej wartości. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wykorzystania środków zewnętrznych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa. Można zakładać, że przedsiębiorstwo bez możliwości pozyskania środków z NCBiR nie mogłoby samo wdrożyć rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza wewnętrznych dokumentów o charakterze finansowym, sprawozdań finansowych badanego przedsiębiorstwa. Skłonność przedsiębiorstwa do innowacji wyznacza klimat wokół inwestycji, będący efektem wcześniejszych doświadczeń, poziomu stabilności organizacji, stopnia niepewności, zaufania, stylu kierowania czy komunikowania się.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.223232
PDF

Bibliografia

Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej. Raport PwC [online, dostęp: 2014-05-08]. Dostępny w Internecie: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/pwc_ekg_maj.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Grabek, A. (2014). Miliardy na innowacyjność. Rzeczpospolita, 103, B5.
Zobacz w Google Scholar

Weiss, E. (2014). Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-2064-9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne