Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

diagnozowanie organizacji
kultura organizacyjna
metody diagnostyczne

Jak cytować

Wojtowicz A. (2009). Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 273-292. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.273292

Abstrakt

Kultura przedsiębiorstwa jest rozumiana jako utrwalone w nim wzory myślenia i postępowania pracowników, kształtowane przez postawy kierownictwa. Przenika ona zarówno proces formułowania strategii, jak i proces jej realizacji. Przedsiębiorstwo, które rozumie swą kulturę, może wykorzystać tę wiedzę jako źródło strategicznej siły. Wielość czynników kształtujących kulturę organizacyjną oraz wielość kultur (subkultur) wymaga od badaczy tego zjawiska dokładnego określenia podmiotu badań czy ogólniej „granic” badawczych. Artykuł zawiera propozycję metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.273292
PDF

Bibliografia

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. 1988. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw: studium kształtowania procesu zmian zarządzania. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. ISBN 83-04-02662-7.
Zobacz w Google Scholar

Cameron K.S., Quinn R.E. 2003. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-03-5.
Zobacz w Google Scholar

Czerska M. 2003. Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-342-2.
Zobacz w Google Scholar

Gableta M. (red.). 1998. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-289-7.
Zobacz w Google Scholar

Gableta M., Karamalla E. 1999. Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. "Personel" nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Gierszewska G., Romanowska M. 1998. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1093-0.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski A., Sobczak J.B. 2000. Kultura poszukiwana. „Personel”, dodatek – „Przegląd Personalny” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Penc-Pietrzak I. 2003. Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-078-4.
Zobacz w Google Scholar

Stańda A. 1993. Diagnoza kultury organizacyjnej w analizie strategicznej działalności przedsiębiorstwa. Poznań: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 208.
Zobacz w Google Scholar

Wersty B. 2000. Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania. ISBN 83-87708-40-2.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne