Relacje z klientami jako determinanta procesu innowacji w przedsiębiorstwie
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

proces innowacji
zdolność do innowacji
innowacje
relacje z klientami
CRM

Jak cytować

WojtowiczA., & PyrekR. (2013). Relacje z klientami jako determinanta procesu innowacji w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 217-229. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.217229

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie związku między stosowaniem przez przedsiębiorstwo specyficznej metody pozyskiwania wiedzy z zewnątrz, to jest kształtowaniem wzajemnie korzystnych relacji z klientami (marketingu relacji), a realizacją przez nie procesu innowacji. Ideą marketingu relacji i systemu Customer Relationship Management (CRM) jest budowanie długoterminowych więzi z otoczeniem, w szczególności z klientami, w celu zwiększenia dochodowości firmy, a także redukcji kosztów. Stąd też jako główną tezę artykułu przyjęto, że marketing relacji jest efektywnym narzędziem wspierania innowacji przedsiębiorstw. Relacje z klientami (szerzej CRM) pozwalają skutecznie pozyskiwać informacje dla procesu innowacji, zarówno na etapie inwencji innowacji (zwiększają zdolność innowacyjną organizacji), jak i na etapie dyfuzji innowacji (działalności innowacyjnej). Warunkiem skuteczności zindywidualizowanego marketingu są między innymi: bliskie kontakty z klientem, kontrola oraz ciągła analiza ich przebiegu, a także technologia informacyjna i bazy danych. Wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie podanej tezy. Wykorzystanie relacji z klientami jest korzystne dla przebiegu procesu innowacyjnego, a w ostatecznym rachunku prowadzi do zaoferowania klientowi innowacyjnego produktu dopasowanego do jego oczekiwań. Przedsiębiorstwa są świadome tego, że klienci stanowią istotne źródło wiedzy w procesie innowacji, a czynnik ludzki pełni wiodącą rolę w kreowaniu innowacji. W tym kontekście orientacja na relacje z klientami ma szczególne znaczenie dla małych i średnich firm, które mają ograniczone możliwości finansowe (m.in. w obszarze prowadzenia prac badawczych) w zakresie identyfikowania nowych i kosztownych rozwiązań innowacyjnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.217229
PDF (English)

Bibliografia

Aghion Ph., Hemous D., Kharroubi E. Credit constraints, cyclical fiscal policy and industry growth [online, accessed: 2013-03-28]. National Bureau of Economic Research 2009. Available online: http://discovery.ucl.ac.uk/17759/1/17759.pdf (Working Paper, no. 15119).
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough H. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003. ISBN 1-57851-837-7.
Zobacz w Google Scholar

Dobiegała-Korona B. “Strategie innowacji w budowie kapitału klienta”. In: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Ed. B. Dobiegała-Korona, R. Doligalski. Warszawa: Poltext, 2010. ISBN 978-83-7561-058-1.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F. Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Transl. by M. Wanat. Warszawa: Fundusz Współpracy; Program Phare Dialog Społeczny NGOs, 1995. ISBN 83-904247-3-8.
Zobacz w Google Scholar

Fagerberg J. “The dynamics of technology, growth and trade: A Schumpeterian perspective”. In: Elgar companion to neo-Schumpeterian economics. Ed. H. Hanusch, A. Pyka. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. ISBN 978-1-84376-253-9.
Zobacz w Google Scholar

Forsman H. “Business development success in SMEs: A case study approach”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2008, nr 15 (3), pp. 606–622.
Zobacz w Google Scholar

Furman J.L., Porter M.E., Stern S. “The determinants of national innovative capacity”. Research Policy, 2002, no. 31, pp. 899–933.
Zobacz w Google Scholar

Hall C.M., Williams A.M. Tourism and innovation, New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-41404-3.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch-Kreinsen H. “Low-tech innovations”. Industry and Innovation, 2008, vol. 15, iss. 1, pp. 19–43.
Zobacz w Google Scholar

Hurmelinna-Laukkanen P.L., Sainio M., Jauhiainen T. “Appropriability regime for radical and incremental innovations”. R&D Management, 2008, vol. 38, iss. 3.
Zobacz w Google Scholar

INSEAD. Global Innovation Index: More on methodology, INSEAD Global Innovation Index, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Martin R. “The age of customer capitalism”. Harvard Business Review, 2010, vol. 88, iss. 1, pp. 58–66.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła B. Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. ISBN 83-7252-302-9.
Zobacz w Google Scholar

Romjin H., Albaladejo M. Determinants of innovation capability in small UK firms. An empirical analysis. Oxford: University of Oxford Press, 2000 (Queen Elizabeth House Working Paper Series, Working Paper, no. 40).
Zobacz w Google Scholar

Santamaría L., Nieto M.J., Barge-Gil A. “Beyond formal R&D: Taking advantage of other sources of innovation in low- and medium-technology industries”. Research Policy, 2009, vol. 38, iss. 3, pp. 507–517.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J. A. Teoria rozwoju gospodarczego. Transl. by J. Grzywicka. Warszawa: PWN, 1960.
Zobacz w Google Scholar

Wysokińska-Senkus A. Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability. Warszawa: Difin, 2013. ISBN 978-83-7641-906-0.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne