Technologie informatyczne wykorzystywane w nauczaniu zdalnym pracowników sektora MSP
Okładka tom 39
PDF

Słowa kluczowe

e-learning
web based training (WBT)
systemy typu LMS
LCMS
wirtualne środowisko nauczania (VLE)

Jak cytować

KoziołM., KałkowskiL., & PyrekR. (2018). Technologie informatyczne wykorzystywane w nauczaniu zdalnym pracowników sektora MSP. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 39(3), 49-64. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.4964

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja instrumentów i narzędzi TI wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym oraz omówienie szczególnie tych aplikacji, które mają zastosowanie w odniesieniu do e-learningu korporacyjnego w sektorze MSP oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Przyjęto założenie, że osiągnięcie wysokiej efektywności nauczania możliwe jest tylko dzięki dopasowaniu narzędzi TI do przedmiotu i elementów e-learningowych. Do realizacji tak nakreślonego celu wykorzystano metody badawcze: analiza wyników badań poprzedników oraz ocena ekspercka narzędzi TI wykorzystywanych w korporacjach. W szczególności przedstawiono rozwój technologii informatycznych w nauczaniu zdalnym, scharakteryzowano systemy LMS i LCMS zapewniające sprawne i skuteczne przeprowadzenie szkoleń w trybie e-learningowym. W artykule przedstawiono również dyskusję wokół pojęcia zdalnego nauczania, e-learningu korporacyjnego, podkreślając przy tym znaczenie tego procesu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Określono stadia rozwoju (generacje) technologii informatycznych wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu oraz zaprezentowano formy szkoleń w trybie e-learningu. W zakończeniu artykułu podkreślono problem mniej znany szerszemu gronu czytelników, a mianowicie ograniczania wiedzy niejawnej w procesie zdalnego nauczania – stanowi to ważny czynnik w pozyskiwaniu wiedzy przez różne organizacje. Przekazując coraz więcej informacji, Internet i inne narzędzia IT tworzy coraz większe pokłady wiedzy niejawnej – co silnie oddziaływa na jakość podawanych informacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.4964
PDF

Bibliografia

Bendyk, E. (2018). Sieć wszystkich i wszystkiego. Polityka, 51, 87–89.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk, R. (2001). 10 lat polskiego Internetu [online, dostęp: 2004-09-22]. PC World. Dostępny w Internecie: http://www.pcworld.pl/artykuly/10106.html.
Zobacz w Google Scholar

Horton, W. (2000). Designing Web-Based Training: How to Teach Anyone Anything Anywhere Anytime. New York: Wiley. ISBN 047135614X.
Zobacz w Google Scholar

Hyla, M. (2003). Wymiary e-learningu – czyli gdzie szukać własnego ja w spektrum technologii. Zarządzanie i Rozwój, 12, 14–19. .
Zobacz w Google Scholar

Hyla, M. (2005). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355752.
Zobacz w Google Scholar

Wrycz, S. (red.). (2010). Informatyka ekonomiczna: podręcznik akademicki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818635.
Zobacz w Google Scholar

Kisielnicki, J. (2014). Zarządzanie i informatyka. Warszawa: Placet. ISBN 9788374881845.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, M. (2018). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
Zobacz w Google Scholar

Mayer-Schönberger, V., Cukier, K. (2017). Big data: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie: efektywna analiza danych. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes. ISBN 9788380873100.
Zobacz w Google Scholar

Perechuda, K. (red.). (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301144920.
Zobacz w Google Scholar

Surma, J. (2017). Cyfryzacja życia w erze Big Data: człowiek, biznes, państwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301196066.
Zobacz w Google Scholar

Taylor, J.C. (2001). Fifth Generation Distance Education: 20th World Conference on Open Learning and Distance Education “The Future of Learning Learning for the Future: Shaping the Transition” [online, dostęp: 2004-06-16]. Düsseldorf. Dostępny w Internecie: www.fernuni-hagen.de/ICDE/D-2001/final/keynote_speches/wednesday/taylor_keynote.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Zając, M., Witek, K. (2011). Web 2.0 na uczelni – przegląd badań i aplikacji [online, dostęp: 2011-06-27]. E-mentor, 40(3). Dostępny w Internecie: www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/846.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński, Z. (2012). E-learning w edukacji: jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną. Warszawa: Helion. ISBN 9788324634088.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne