Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych
Okładka tom 37
PDF

Słowa kluczowe

efektywność nadzoru
nadzór właścicielski
kontrakt cywilny
sektor komunalny

Jak cytować

KoziołL., & Chrabąszcz-Sarad K. (2018). Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 37(1), 53-67. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.01.5367

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji oceny efektywności kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych oraz wyników badań empirycznych. Jako przedmiot badań przyjęto charakterystykę sektora przedsiębiorstw komunalnych, identyfikację uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych i prawnych implementacji kontraktów menedżerskich, a także prezentację opinii prezesów badanych spółek. Jako problem badań uznano identyfikację korzyści i dysfunkcji wprowadzonych kontraktów menedżerskich oraz wskazanie sposobów usprawnienia tej formy zatrudnienia osób na stanowiskach kierowniczych. W badaniu wykorzystano metodę analizy wyników badań poprzedników, metodę analizy finansowej i technikę wywiadu z menedżerami badanych przedsiębiorstw, wywiady z przedstawicielami właściciela – jednostki samorządu terytorialnego.

Artykuł podzielono na trzy znaczące części. Pierwsza to objaśnienie pojęcia kontraktu oraz omówienie procesu przygotowania kontraktu menedżerskiego. Wysunięto wniosek, że skuteczne zarządzanie może zapewnić tylko taki system motywacji, który pozwoli docenić kompetencje i uzyskane efekty oraz zrównoważy ryzyko i odpowiedzialność, jaka spoczywa na kadrze kierowniczej. Funkcję taką mają spełniać kontrakty menedżerskie, które odgrywają dużą rolę w teorii i praktyce nadzoru właścicielskiego. W drugiej części artykułu przedstawiono charakterystykę sektora przedsiębiorstw komunalnych. Ostatnia część to prezentacja wyników wstępnych badań empirycznych na temat stosowania kontraktów w praktyce przedsiębiorstw komunalnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.01.5367
PDF

Bibliografia

Barwacz, K. (2009). Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego. Niepublikowana rozprawa doktorska. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Barwacz, K. (2011). Efficiency of the owner’s supervision in public sector enterprises in view of the new institutional economy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 17(1), 29–42.
Zobacz w Google Scholar

Błahy, A., Bilicki, P. (2016). Nowe zasady wynagrodzeń w spółkach z udziałem m.in. Skarbu Państwa [online, dostęp: 2016-11-10]. Newsletter, październik. Szczecin: Marek Czernis, Kancelaria Radcy Prawnego. Dostępny w Internecie: http://www.czernis.pl/public/pdf/newsletter_get/7.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Chestine, O. (2014). Contract Management Guidelines [online, dostęp: 2018-02-20]. The Voice of Local Government. Melbourne: Municipal Association of Victoria. Dostępny w Internecie: http://www.mav. asn.au/search/Results.aspx?k=contract%20management%20guidelines.
Zobacz w Google Scholar

Chew, D.H., Gillan, S.L. (eds.). (2009). Global Corporate Governance. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231148542.
Zobacz w Google Scholar

Jagoda, J., Łobos-Kotowska, D., Stańko, M. (2008). Gospodarka mieniem komunalnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”. ISBN 9788373348837.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska, M. (2002). Nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE. ISBN 8320813824.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2011). Management contracts in the company supervision and management system. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 17(1), 105–120.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Problemy ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
Zobacz w Google Scholar

Krzyszkowska-Dąbrowska, M., Rogocz, M. (2016). Nowa ustawa kominowa eliminuje umowy o pracę dla zarządzających spółkami Skarbu Państwa [online, dostęp: 2016-10-17]. Gazeta Prawna.pl. Dostępny w Internecie: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/968404,spolki-skarbu-panstwa-nowa-ustawa-kominowa-eliminuje-umowy-o-prace.html.
Zobacz w Google Scholar

Kubot, Z. (1994). Kontrakty menedżerskie. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego. ISBN 839013991X.
Zobacz w Google Scholar

Kubot, Z. (1999). Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej. Wrocław: Klemar. ISBN 8391288102.
Zobacz w Google Scholar

Landowska, A. (1996). Umowa o zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym. Prawo Przedsiębiorcy, 5.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz, Cz. (2005). Mechanizmy władania korporacyjnego. W: J.M. Rybicki (red.). Sukces organizacji: strategie i innowacje (s. 312–322). Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Michalski, J. (2016). Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, państwowych osób prawnych, komunalnych osób prawnych [online, dostęp: 2017-02-08]. Dostępny w Internecie: http://www.4edu.com.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Walentynowicz, P. (2000). Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 8387636819.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne