Efektywność procesu szkoleniowego w metodzie kooperatywnego uczenia się (collaborative learning)
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

kooperatywne uczenie się
metody nauczania
efektywność szkoleń

Jak cytować

MikłoszM., & PyrekR. (2011). Efektywność procesu szkoleniowego w metodzie kooperatywnego uczenia się (collaborative learning). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 139-146. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.139146

Abstrakt

W licznej i rozległej literaturze dotyczącej szkoleń i rozwoju pracowników coraz więcej miejsca oprócz opisu metod szkolenia poświęca się problematyce oceny efektywności tego procesu. Uczenie się kooperatywne przeprowadzane jest poprzez poszerzoną refleksję osoby uczącej się i dyskusję z pozostałymi uczestnikami kursu. Wiedza jest konstruowana podczas procesu uczenia się, zaś jego celem jest kompleksowe przetworzenie sytuacji. Nauczyciel jest w tym procesie uczestnikiem, doradcą, który kooperuje, wyszukuje i kształtuje aktywne środowisko nauczania. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja metody kooperatywnego uczenia się i określenie czynników mogących istotnie wpływać na wzrost efektywności szkoleń prowadzonych tą metodą. Artykuł zawiera uwagi teoretyczne odnoszące się do procesu kooperatywnego uczenia się, a także charakterystykę czynników warunkujących efektywność procesu szkoleniowego.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.139146
PDF (English)

Bibliografia

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. 4, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007. ISBN 978-83-7526-171-4.
Zobacz w Google Scholar

Ausenda G., On Effectiveness, Boydell Press, Woodbridge 2003. ISBN 1-84383-021-3.
Zobacz w Google Scholar

Campbell R.J., Kyriakides L., Muijs D., Robinson W., Assessing Teacher Effectiveness: Developing a Differentiated Model, Routledge Falmer, New York 2004. ISBN 0-415-30478-4.
Zobacz w Google Scholar

Fisher D., Frey N., Better Learning Through Structured Teaching: A Framework for the Gradual Release of Responsibility, Chapter 4: Collaborative Learning: Consolidating Thinking with Peers, ASCD, Alexandria 2008. ISBN 978-1-4166-0635-2.
Zobacz w Google Scholar

Ford J.K. (ed.), Improving Training Effectiveness in Work Organizations, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1997. ISBN 0-8058-1387-X.
Zobacz w Google Scholar

Meger Z., Kooperatywne uczenie się w warunkach e-learningu, „E-mentor” 2005, nr 5. ISSN 1731-7428.
Zobacz w Google Scholar

Meger Z., Podstawy e-learningu. Od Shannona do konstruktywizmu, „E-mentor” 2006, nr 4. ISSN 1731-7428.
Zobacz w Google Scholar

Mujis D., Reynolds D., Effective Teaching: Evidence and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks 2005. ISBN 1-4129-0165-0.
Zobacz w Google Scholar

Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2002. ISBN 83-85408-78-X.
Zobacz w Google Scholar

Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru rentowności inwestycji, Human Factor, Kraków 2003. ISBN 83-918501-0-2.
Zobacz w Google Scholar

Podgórski J., Główne założenia poznania rozproszonego a sposób opisywania procesów poznawczych w określonej wspólnocie, „Hommo Communicativus” 2008, nr 1. ISSN 1896-3049.
Zobacz w Google Scholar

Roberts T.S., Online Collaborative Learning: Theory and Practice, Hershey, Pasadena 2004. ISBN 1-59140-174-7.
Zobacz w Google Scholar

Tu Chih-Hsiung, Online Collaborative Learning: Twenty-One Designs to Building an Online Collaborative Learning Community, Libraries Unlimited, Westport 2004. ISBN 1-59158-155-9.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne